Palvelut

Miltä tiimisi näyttää tänään?

 • Hyödynnätkö tiimisi luovaa potentiaalia parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Tekevätkö kaikki oman osansa, jakavatko kaikki ideoita ja tekevätkö kaikki yhteistyötä keskenään?
 • Esiintyykö tiimissä mikromanagerointia?
 • Saavatko tiimin jäsenet äänensä yhtälaisesti kuuluviin?
 • Onko osastojen sisällä ja osastojen välillä siiloja?
 • Onko sinulla määritelty prosessi aivoriihiä ja luovia kokouksia varten?
 • Suhtaudutaanko organisaatiossanne myönteisesti riskeihin ja epäonnistumisiin?

Kaikki ImproLeadin työpajat ja valmennukset ovat vuorovaikutteisia, improvisaatioharjoitteita hyödyntäviä sessioita, joissa keskitytään hetkessä olemiseen, mokaamisen mahdollisuuksiin, yhdessä rakentamiseen sekä oman toisten luovuuden vapauttamiseen.

Linnean opetuksen perusta koostuu improvisaatiosta, aikuiskasvatustieteestä sekä psykologiasta.

Kaikki työpajat ovat saatavilla paikan päällä sekä virtuaalisesti, suomeksi ja englanniksi.

Työpajat

Räätälöity, itsenäinen työpaja yrityksesi ja tiimiesi tarpeisiin!

Nämä työpajat sopivat erinomaisesti esimerkiksi uusien tiimin jäsenten tai kahden eri tiimin tutustuttamiseen toisiinsa tai tutun ryhmän tiimiyttämiseen ja samalla tärkeiden yhteistyö- ja viestintätaitojen oppimiseen. Yksittäisen työpajan kesto on 60-120 minuuttia.

Valitse ja yhdistele mielesi mukaisesti 2-3 oheisista teemoista oman työpajasi pohjaksi: 

 

Älä epäröi kysyä lisätietoja ja yksityiskohtaisempaa kuvausta kustakin teemasta!

 

 • Luovuus ja innovaatiot
 • Johtamistaidot
 • Epävarmuuden sietäminen
 • Psykologinen turvallisuus ja tiimihenki
 • Kommunikaatiotaidot ja aktiivinen kuunteleminen
 • Esiintymistaidot
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Kehonkieli ja sanaton viestintä
 • Naisten voimaannuttaminen

Valmennukset

Valmennussarja, joka nostaa tiimisi aivan uudelle tasolle.

Useammasta työpajasta (2-5 krt) koostuva valmennussarja, jossa tiimin jäsenet oppivat tiimin menestykselle elintärkeitä taitoja. Valmennukset räätälöidään aina tiimin tarpeiden mukaisesti. Valmennuksissa käydään läpi esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Epävarmuuden sietäminen
 • Kuuntelun ja vuorovaikutuksen taito
 • Sanaton ja sanallinen viestintä
 • Tiimin potentiaalin vapauttaminen
 • Psykologinen turvallisuus tiimissä
 • Miten johtaa, miten seurata
 • Yhdessä innovoinnin taito

Valmennuksen vaiheet

01.

Kartoitus

Valmennukset räätälöidään kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Kartoitamme tiimin haasteet ja tavoitteet valmennukselle. Tärkeintä on toteuttaa tarpeista lähtevää laadukasta valmennusta emmekä tarjoa mitään, mihin emme voi voi vaikuttaa.

02.

Valmennukset

Tässä valmennuksessa ei osallistujia uneta! Riippuen tarpeista, toiveista ja tavoitteista, järjestämme tiimille 4-6 käytännönläheistä työpajakertaa, joissa käsiteltävät asiat tuodaan suoraan työelämään. 

03.

Arviointi

Miten tavoitteet toteutuivat, miten onnistuimme? Tulosten tarkastelun lisäksi asetamme tiimille next-stepit, joilla tuetaan tulosten pysyvyyttä.

I'm pro, lead!

Esimiehille ja johtotehtävissä suunnattu valmennus.

Valmennus voidaan toteuttaa päivän kestävänä tehovalmennuksena tai säännöllisinä tapaamisina valmentajan kanssa joko

 • Yksilövalmennuksina tai
 • Ryhmävalmennuksena.

Näissä valmennuksissa saat konkreettisia työkaluja johtajuutesi kehittämiseen ja työsi tueksi. Valmennukset räätälöidään aina tarpeeseen sopivaksi niin, että ne palvelevat sinua parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Esimerkkitilanteita, joissa autan

 • Konfliktitilanteet ja niiden käsittely
 • Haastavat tiimin jäsenet
 • Organisaation muutostilanteet
 • Itsensä johtaminen ja päätöksenteon taito
 • Oman johtajuuden kirkastaminen
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen ja tukeminen
 • Luottamuksen ja arvostavan dialogin vahvistaminen
 • Henkilöstön, asioiden ja itsensä johtamisen epävarmuustekijät
light bulb, idea, lit-4514505.jpg
"Improvisation is probably one of the two or three cardinal skills for businesses to learn in the future..."

John Kao, Harvard Business School